Quảng cáo giúp khách hàng nhận biết doanh nghiệp bạn là ai, định vị thương hiệu của bạn trong lòng của khách hàng ngay khi họ cần và nghĩ đến với mục tiêu phát triển thương hiệu và thu lại lợi nhuận cho công ty.