Tiếp thị số hay còn gọi là Digital marketing là các hoạt động tiếp thị và quảng bá cho sản phẩm, dịch vụ thông qua mạng lưới kết nối toàn cầu. Digital marketing được chia ra làm 4 mảng chính: Video marketing, social media, sales và SEO.