Tờ rơi, phương pháp tiếp thị cơ bản và thông thường, sẽ giúp bạn tiếp cận được một số lượng lớn khách hàng nhất định với chi phí bỏ ra cực thấp và hiệu quả tương đối với các doanh nghiệp mới và nhỏ.